Duurzaamheid wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Door onze huizen te verduurzamen kunnen we energie besparen, het milieu ontlasten en op lange termijn kosten besparen. In deze blog ga ik in op de stappen die je kunt nemen om je huis te verduurzamen en hoe het bedrijf DCZ-duurzaam je daarbij kan helpen.

Energiebesparing

De eerste stap naar een duurzamer huis is energiebesparing. Dit kun je op verschillende manieren bereiken:

  1. Isolatie: Door je woning goed te isoleren, bespaar je op energiekosten en verminder je de uitstoot van CO2. DCZ-duurzaam biedt verschillende isolatie-oplossingen zoals spouwmuurisolatie, vloerisolatie en dakisolatie, afgestemd op jouw woonsituatie.
  2. Tochtwering: Door kieren en naden in je huis af te dichten, voorkom je tocht en warmteverlies. DCZ-duurzaam kan je helpen bij het aanbrengen van tochtwering en het plaatsen van tochtstrips.
  3. Energiezuinige apparaten: Vervang oude apparaten door energiezuinige modellen met een A+++ energielabel.

Duurzame energie

Naast energiebesparing is de overstap naar duurzame energie een belangrijke stap in het verduurzamen van je huis. Hierbij kun je denken aan:

  1. Zonnepanelen: Door zonnepanelen te installeren, wek je zelf groene stroom op. DCZ-duurzaam heeft ervaren installateurs in dienst die je kunnen adviseren over de beste plaatsing en het optimale aantal zonnepanelen voor jouw situatie.
  2. Zonneboiler: Een zonneboiler maakt gebruik van zonlicht om warm water te produceren voor je woning. DCZ-duurzaam kan je helpen bij het kiezen en installeren van een passend systeem.
  3. Warmtepomp: Een warmtepomp haalt warmte uit de lucht, bodem of het grondwater en zet deze om in bruikbare energie voor verwarming en warm water. DCZ-duurzaam biedt verschillende soorten warmtepompen en helpt je bij het maken van de juiste keuze voor jouw woning.

Ventilatie en luchtkwaliteit

Een gezond binnenklimaat is essentieel voor een comfortabel en duurzaam huis. DCZ-duurzaam kan je adviseren over de beste manier om je huis te ventileren en zo de luchtkwaliteit te verbeteren. Eén van de manieren is bijvoorbeeld een mechanische ventilatie: Dit systeem voert vervuilde lucht af en voert verse lucht aan. DCZ-duurzaam kan je helpen bij het kiezen en installeren van een mechanisch ventilatiesysteem. Een ander idee is warmteterugwinning: Een warmteterugwinunit (WTW) zorgt ervoor dat de warmte uit de afgevoerde lucht wordt teruggewonnen en gebruikt. 

Er zijn kortom genoeg manieren om je huis te verduurzamen. Succes met het zoeken naar de voor jou ideale oplossing!

Read More

Wanneer mensen denken aan levenscyclusanalyse, denken ze meestal aan levenscyclusbeoordeling (LCA). LCA’s worden gebruikt om de milieueffecten te meten van een product of proces gedurende de gehele levensduur ervan. De levenscyclus kan als volgt worden beschreven:

– Grondstoffen worden gewonnen uit de aarde

– Deze grondstoffen worden verwerkt tot bruikbare vormen.- Het nieuwe product wordt vervaardigd

– Het nieuwe product wordt gedistribueerd naar de eindgebruiker

– De eindgebruiker gebruikt het nieuwe product tot het niet meer kan functioneren of verouderd is

– Overgebleven materialen of bijproducten worden verwijderd via stortplaatsen, recycling, enz

LCA’s omvatten gewoonlijk een levensinventarisatie (LCI), levenscycluseffectbeoordeling (LCIA), life cycle analysis product (LCAP) en levenscyclusinterpretatie.

Een levenscyclusinventaris is een uitgebreide lijst van alle materialen en energie die tijdens de levensduur van een product of proces worden gebruikt, van de winning van grondstoffen tot de uiteindelijke verwijdering. Deze lijst kan ook emissies in de lucht, het water of de bodem omvatten, alsmede alle emissies die voortvloeien uit de productie van gekochte energie.

Bij een levenscycluseffect beoordeling worden de milieueffecten van elke fase van de levenscyclus onderzocht. Dit omvat emissies in lucht, water en bodem, alsook afvalproductie. Bij de beoordeling wordt aan elk effect een gewicht toegekend naar gelang van de ernst ervan.

Een levenscyclusinterpretatie bekijkt de gegevens van de LCI en LCIA om het milieueffect van een product te bepalen. Er wordt ook gekeken naar manieren om die impact te verminderen. Uit een levenscyclusanalyse kan bijvoorbeeld blijken dat het fabricageproces van een product hoge emissies veroorzaakt. De beoordeling kan dan wijzigingen in het fabricageproces aanbevelen om die emissies te verminderen.

Kortom, met een LCAP kun je meer inzicht krijgen in de effecten van diverse processen op het milieu. Ben je benieuwd hoe je dit in de praktijk kunt uitvoeren? Bekijk dan de website van Hedgehog Company via hhc.earth 

Read More