Bent u uitgekeken op uw tuin en is het tijd voor een upgrade? In deze blogpost vindt u 3 ideeën die uw tuin een upgrade kunnen geven. Hierdoor zult u nog meer genieten van uw tuin. Doe er uw voordeel mee!

Variatie aan planten

Een verscheidenheid aan planten kan veel veranderen in uw tuin. Door verschillende kleuren, groottes en soorten planten geeft u uw tuin een upgrade. Naast planten kunt u ook bloemen in uw tuin zetten, wat zorgt voor een kleurrijk geheel. Het is echter wel belangrijk om niet uw hele tuin vol met planten en bloemen te zetten, dit zorgt voor een onrustig geheel. U kunt de planten afwisselen met een stukje grasveld of tegels.

Hout

Naast planten, geeft het toevoegen van hout in uw tuin ook een natuurlijke look. Dit kan in de vorm van een schutting, maar ook door het toevoegen van vlonders. Vlonders kunnen worden gebruikt als vloer voor een terras, onder een veranda of als looppad naar een vijver. Door het kiezen van natuurlijke houten vlonders weet u zeker dat de vlonder in uw tuin past. Het is wel belangrijk om worteldoek onder uw vlonder te plaatsen. Dit zorgt ervoor dat uw vlonder goed kan ventileren en er geen onkruid gaat groeien onder en tussen de vlonderplanken.

Terras

Natuurlijk wilt u ook lekker kunnen zitten in uw tuin, om zo te genieten van het groen om u heen. Een terras is hier ideaal voor. Essentieel voor een terras zijn lekkere stoelen met goede kussens. Ook wordt er vaak een tafeltje geplaatst, waarop u uw drankje neer kunt zetten. Het terras zou in de hoek van uw tuin geplaatst kunnen worden, zodat u een goed overzicht heeft over uw tuin. Let wel op de stand van de zon in uw tuin. Als u bijvoorbeeld in de schaduw wilt zitten, is het verstandig om het terras te plaatsen op een plek waar vaak schaduw is.

Read More

Wanneer mensen denken aan levenscyclusanalyse, denken ze meestal aan levenscyclusbeoordeling (LCA). LCA’s worden gebruikt om de milieueffecten te meten van een product of proces gedurende de gehele levensduur ervan. De levenscyclus kan als volgt worden beschreven:

– Grondstoffen worden gewonnen uit de aarde

– Deze grondstoffen worden verwerkt tot bruikbare vormen.- Het nieuwe product wordt vervaardigd

– Het nieuwe product wordt gedistribueerd naar de eindgebruiker

– De eindgebruiker gebruikt het nieuwe product tot het niet meer kan functioneren of verouderd is

– Overgebleven materialen of bijproducten worden verwijderd via stortplaatsen, recycling, enz

LCA’s omvatten gewoonlijk een levensinventarisatie (LCI), levenscycluseffectbeoordeling (LCIA), life cycle analysis product (LCAP) en levenscyclusinterpretatie.

Een levenscyclusinventaris is een uitgebreide lijst van alle materialen en energie die tijdens de levensduur van een product of proces worden gebruikt, van de winning van grondstoffen tot de uiteindelijke verwijdering. Deze lijst kan ook emissies in de lucht, het water of de bodem omvatten, alsmede alle emissies die voortvloeien uit de productie van gekochte energie.

Bij een levenscycluseffect beoordeling worden de milieueffecten van elke fase van de levenscyclus onderzocht. Dit omvat emissies in lucht, water en bodem, alsook afvalproductie. Bij de beoordeling wordt aan elk effect een gewicht toegekend naar gelang van de ernst ervan.

Een levenscyclusinterpretatie bekijkt de gegevens van de LCI en LCIA om het milieueffect van een product te bepalen. Er wordt ook gekeken naar manieren om die impact te verminderen. Uit een levenscyclusanalyse kan bijvoorbeeld blijken dat het fabricageproces van een product hoge emissies veroorzaakt. De beoordeling kan dan wijzigingen in het fabricageproces aanbevelen om die emissies te verminderen.

Kortom, met een LCAP kun je meer inzicht krijgen in de effecten van diverse processen op het milieu. Ben je benieuwd hoe je dit in de praktijk kunt uitvoeren? Bekijk dan de website van Hedgehog Company via hhc.earth 

Read More