Uncategorized 0 Comments

Dit verstaan we onder natuurinclusief bouwen en wat heeft dit met klimaatverandering te maken?

Klimaatverandering is een fenomeen waar de laatste tijd erg veel over wordt gesproken. Dit komt omdat klimaatverandering de laatste jaren erg is toegenomen en voor veel problemen kan zorgen. Een van deze problemen is de opwarming van de aarde, door de opwarming van de aarde smelten de ijskappen.  Doordat deze ijskappen smelten stijgt het waterniveau. Dit water kan zorgen voor erge rampen op het droge, zoals fatale overstromingen of tsunami’s. Er wordt erg veel gedaan om mensen te informeren over het probleem. Zo zijn er tegenwoordig ook een aantal klimaat protesten geweest die gehouden werden door jongeren, die vinden dat hun toekomst in gevaar zal komen als er niks zal veranderen.

Hoe kunnen we klimaatverandering tegengaan?

Het tegengaan van klimaatverandering zal heel wat actie van de mensheid vragen. Een voorbeeld van iets wat kan helpen met het klimaat is door Natuurinclusief gaan bouwen. Maar wat verstaan we onder Natuurinclusief bouwen? Bij Natuurinclusief bouwen wordt er rekening gehouden met de omgeving, met name de natuur. Zo worden dieren en planten als het ware niet belemmert in hun leven. Zo blijft de natuur intact terwijl er nog steeds gebouwd wordt. Dit is goed nieuws, omdat de natuur uiteraard een grote rol speelt in klimaatverandering en het tegengaan ervan. En omdat er een groeiende behoefte is aan , bijvoorbeeld huizen.

Wat is het stikstofbeleid?

Het stikstofbeleid is een nieuwe maatregel dat zal moeten helpen in het verminderen van stikstofdepositie. Bij het aangaan van een nieuwe (bouw)project moet je een Stikstof berekening aanvragen, zo kan bijgehouden worden of de stikstofdepositie onder de wettelijk vastgelegde grens zit. Door Stikstof berekening aanvragen wordt de drempel ook hoger om voor stikstofdepositie te zorgen en zorgt Stikstof berekening aanvragen er voor dat er meer bewustzijn is rondom stikstofdepositie. Dit allemaal rekening houdend met het feit dat sommige nieuwe projecten noodzakelijk zijn in het land. Denk hierbij bijvoorbeeld aan, het bouwen van nieuwe woningen, nieuwe wegen en andere ruimtelijke ontwikkelingen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *